transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Infection of infants with human herpesvirus type 6 may be associated with reduced allergic sensitization and T-helper type 2 development.

Författare och institution:
Inger Nordström (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Anna Rudin (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Ingegerd Adlerberth (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Agnes E Wold (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Robert Saalman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Bill Hesselmar (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Nils Åberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Jan-Åke Liljeqvist (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Kristina Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 40 ( 6 ) s. 882-90
ISSN:
1365-2222
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Epidemiological studies point to an inverse relationship between microbial exposure and the prevalence of allergic diseases. The underlying mechanism for this observation remains largely unknown, as well as the nature of the microbes involved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Allergens, immunology, Cytokines, metabolism, Down-Regulation, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, Female, Flow Cytometry, Herpesvirus 6, Human, immunology, pathogenicity, Humans, Hypersensitivity, immunology, Immunoglobulin E, blood, Infant, Interferon-alpha, immunology, metabolism, Male, Roseolovirus Infections, immunology, virology, Th2 Cells, immunology
Postens nummer:
133670
Posten skapad:
2011-01-14 09:55
Posten ändrad:
2011-08-10 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007