transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From pagan to Christian. Concluding summary.

Författare och institution:
Bertil Nilsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Från hedniskt till kristet. Förändringar i begravningsbruk och gracskick i Skandinavien c:a 800-1200. Red. Bertil Nilsson., s. 381-399.
ISSN:
1103-7970
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkovetenskap
Postens nummer:
133643
Posten skapad:
2011-01-13 22:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007