transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Wirkungsanalyse der Schulentwicklung — eine Langzeitstudie aus Schweden

Författare och institution:
Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och didaktik); M Ekholm (-)
Publicerad i:
Journal für Schulentwicklung, 9 ( 4 ) s. 43-52
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
133567
Posten skapad:
2011-01-13 17:07
Posten ändrad:
2011-04-28 09:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007