transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Surprising Significance of African Elections.

Författare och institution:
Staffan I Lindberg (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG))
Publicerad i:
Journal of Democracy, 17 ( 1 ) s. 139-151
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
133469
Posten skapad:
2011-01-13 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007