transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Democratic Qualities of Multiparty Elections: Participation, Competition and Legitimacy in Africa

Författare och institution:
Staffan I Lindberg (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG))
Publicerad i:
Journal of Commonwealth and Comparative Politics, 42 ( 1 ) s. 61-105
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
133460
Posten skapad:
2011-01-13 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007