transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genusprofilen på det folkhälsovetenskapliga programmet. En sammanställning av resultaten från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt

Författare och institution:
Helena Rohdén (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anna Westerståhl (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Antal sidor:
50
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
133423
Posten skapad:
2011-01-13 14:11
Posten ändrad:
2011-01-13 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007