transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What Makes Opposition Parties Persuade Voters: Clientelism or Development?

Författare och institution:
Staffan I Lindberg (Statsvetenskapliga institutionen & Quality of Government Institute (QoG)); Keith Weghorst (-)
Publicerad i:
Democratization, 22 ( 3 ) s. 12-23
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
133421
Posten skapad:
2011-01-13 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007