transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characterization of P1 purinoceptors and NO involvement in normal and inflamed rat urinary bladders

Författare och institution:
Patrik Aronsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Michael Andersson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Gunnar Tobin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Neuroscience 2010, San Diego, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
133418
Posten skapad:
2011-01-13 14:07
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007