transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of muscarinic receptors on the release of nitric oxide from the urothelium in the normal and inflamed rat urinary bladder

Författare och institution:
Michael Andersson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Patrik Aronsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Gunnar Tobin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Neuroscience 2010, San Diego, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
133417
Posten skapad:
2011-01-13 14:05
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007