transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characterization of CPARF1 and its potential role in vesicular membrane transport in chloroplasts

Författare och institution:
Mohamed Alezzawi (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Christel Garcia (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Henrik Aronsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
FEBS JOURNAL, 227 s. 232-232
ISSN:
1742-464X
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
133387
Posten skapad:
2011-01-13 13:12
Posten ändrad:
2016-01-12 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007