transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Histamine H1 receptor promotes atherosclerotic lesion formation by increasing vascular permeability for low-density lipoproteins.

Författare och institution:
I. Rozenberg (-); Susanna H M Sluka (-); Lucia Rohrer (-); Janin Hofmann (-); B. Becher (-); A. Akhmedov (-); Jorge Soliz (-); Pavani Mocharla (-); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Pål Johansen (-); Jan Steffel (-); Takeshi Watanabe (-); Thomas F Lüscher (-); Felix C Tanner (-)
Publicerad i:
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 30 ( 5 ) s. 923-30
ISSN:
1524-4636
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Enhanced endothelial permeability leading to intimal accumulation of low-density lipoproteins (LDL) stimulates the formation of atherosclerotic lesions. Histamine is known to increase vascular permeability. Whether this affects the formation of atherosclerotic lesions, however, remains elusive.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Animals, Aortic Diseases, genetics, immunology, metabolism, pathology, prevention & control, Aortitis, immunology, metabolism, Apolipoproteins E, deficiency, genetics, Atherosclerosis, genetics, immunology, metabolism, pathology, prevention & control, Bone Marrow Transplantation, Capillary Permeability, drug effects, Cell Proliferation, Disease Models, Animal, Histamine, metabolism, Histamine H1 Antagonists, pharmacology, Histamine H2 Antagonists, pharmacology, Inflammation, immunology, metabolism, Inflammation Mediators, metabolism, Lipoproteins, LDL, metabolism, Lymphocytes, immunology, Macrophages, immunology, Male, Mice, Mice, Inbred C57BL, Mice, Knockout, Muscle, Smooth, Vascular, metabolism, pathology, Receptors, Histamine H1, deficiency, drug effects, genetics, metabolism, Receptors, Histamine H2, metabolism
Postens nummer:
133306
Posten skapad:
2011-01-13 10:24
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007