transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Do Dialogues Have Content?

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Workshop on Dialogue and Inference: Queen Mary University of London Wednesday 27th October,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Barnspråk
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
133195
Posten skapad:
2011-01-12 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007