transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ansvarstagande i kärnbränslecykelns slutsteg - ett rättsligt perspektiv

Författare och institution:
Per Cramér (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Juridiska institutionen); Thomas Erhag (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Juridiska institutionen); Sara Stendahl (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Juridiska institutionen)
ISBN:
978-91-978702-1-4
Antal sidor:
14
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
SKB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
Postens nummer:
133101
Posten skapad:
2011-01-11 18:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007