transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Grenz-Erfahrungen im Werk der Lenka Reinerová

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Germanoslavica – Zeitschrift für germano-slawische Studien, Themenheft: Kulturen und Literaturen zwischen Ost und West, 21 (2010) ( 1-2 ) s. [171]-189
ISSN:
1210-9029
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Slaviska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Antikvetenskap ->
Historiska kulturer
Postens nummer:
133073
Posten skapad:
2011-01-11 16:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007