transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Information från NCM: Tid och förändring i förskolans läroplan

Författare och institution:
Anette Jahnke (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM); Görel Sterner (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 2010:4 ) s. 6-7
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning - förskolan, läroplaner
Postens nummer:
133071
Posten skapad:
2011-01-11 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007