transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pregnancy in cystic fibrosis. Fetal and maternal outcome.

Författare och institution:
Marita Gilljam (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för lungmedicin och allergologi); M Antoniou (-); J. H. Shin (-); A Dupuis (-); M. Corey (-); D E Tullis (-)
Publicerad i:
Chest, 118 ( 1 ) s. 85-91
ISSN:
0012-3692
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To assess the effect of pregnancy on pulmonary function and survival in women with cystic fibrosis (CF) and to assess the fetal outcome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Cystic Fibrosis, mortality, physiopathology, Female, Humans, Nutritional Status, Ontario, Pregnancy, Pregnancy Complications, Pregnancy Outcome, Proportional Hazards Models, Respiration, Survival Analysis
Postens nummer:
133050
Posten skapad:
2011-01-11 15:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007