transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relation betwwen physical capacity nutritional status and systematic inflammation in COPD

Författare och institution:
R Hallin (-); C Janson (-); Harpa Arnardottir (-); R Olsson (-); Margareta Emtner (-); Stefan Branth (-); G. Boman (-); Frode Slinde (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
The Clinical Respiratory Journal 2010, Published Online: Jun 7 ,2010, 5 ( 3 ) s. 136-142
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
133005
Posten skapad:
2011-01-11 12:53
Posten ändrad:
2011-06-21 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007