transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comment & Opinion: Reply to the letter from SE Verleden et al.

Författare och institution:
Gerdt C. Riise (-); Anders Lindén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Journal of Heart and Lung Transplantation 2010; In press ,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
133003
Posten skapad:
2011-01-11 12:35
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007