transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pharmacological management of sleep-disordered breathing

Författare och institution:
Jan A Hedner (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Ding Zou (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
European Respiratory Society Monograph, s. 321-339
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
European Respiratory Society
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
132997
Posten skapad:
2011-01-11 12:19
Posten ändrad:
2011-11-22 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007