transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Värd ett besök - om DSL:s nya webbsida ordnet.dk

Författare och institution:
Sven-Göran Malmgren (Institutionen för svenska språket); Ruth V. Fjeld (-)
Publicerad i:
LexicoNordica, 17 ( 1 ) s. 297-311
ISSN:
0805-2735
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
korpus, webbsida, ordbok
Postens nummer:
132986
Posten skapad:
2011-01-11 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007