transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Targeting interleukin-17A-an orchestrator of neutrophil mobilisation in the lungs

Författare och institution:
Anders Lindén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
The Open Conference Proceedings Journal 2010; 1: 21-27,
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
132974
Posten skapad:
2011-01-11 11:21
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007