transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New aspects of HbA1c as a risk factor for cardiovascular diseases in type 2 diabetes: an observational study from the Swedish National Diabetes Register (NDR).

Författare och institution:
Katarina Eeg-Olofsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); J Cederholm (-); P M Nilsson (-); B Zethelius (-); A-M Svensson (-); Soffia Gudbjörnsdottir (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Björn Eliasson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Journal of internal medicine, 268 ( 5 ) s. 471-82
ISSN:
1365-2796
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To analyse the association between glycosylated haemoglobin A1c (HbA1c) and cardiovascular disease (CVD) in patients with type 2 diabetes in the Swedish National Diabetes Register (NDR).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
Nyckelord:
Adult, Aged, Biological Markers, blood, Cardiovascular Diseases, blood, epidemiology, mortality, Coronary Disease, epidemiology, Diabetes Mellitus, Type 2, blood, complications, mortality, Female, Follow-Up Studies, Hemoglobin A, Glycosylated, metabolism, Humans, Male, Middle Aged, Proportional Hazards Models, Risk Factors, Stroke, epidemiology
Postens nummer:
132931
Posten skapad:
2011-01-11 09:22
Posten ändrad:
2011-07-08 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007