transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Wordsilah and the critique of neoliberal urban policy

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Researching Gothenburg, red: Holgerson, Helena, Catharina Thörn m fl.,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Glänta
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
132919
Posten skapad:
2011-01-10 23:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007