transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sedimenten visar kemikaliers spridning

Författare och institution:
Ingemar Cato (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
HAVET, 2008 s. 79-81
ISSN:
1654-6741
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
metaller, PAH, PCB, HCB, lindan, DDE, klordan, DEHP. sediment, miljöövervakning
Postens nummer:
132899
Posten skapad:
2011-01-10 18:27
Posten ändrad:
2011-01-10 18:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007