transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hög tid för matematik

Författare och institution:
Göran Emanuelsson (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM); Bengt Johansson (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 2001:3 ) s. 3-10
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I juni lämnade NCM en rapport till utbildningsdepartementet om kompetensutvecklingsprogram och forskningsbaserade utvecklingsstudier. Huvudrapporten Hög tid för matematik är den första i NCM:s nya rapportserie. Här görs några nedslag i förslagen med bakgrund och innehåll i den omfattande rapporteringen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning, utbildningspolitik
Postens nummer:
132847
Posten skapad:
2011-01-10 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007