transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rörlig bild som pedagogiskt verktyg

Författare och institution:
Karolina Westling (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Pedagogisk guidebok om rörlig bild,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
132833
Posten skapad:
2011-01-10 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007