transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad händer med "Matematik från början"?

Författare och institution:
Göran Emanuelsson (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM); Lillemor Emanuelsson (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 2002:2 ) s. 2-4
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Vilken matematik ska barn möta och vilket stöd är viktigast för lokal skolutveckling? Här redovisas diskussioner från en konferens 11-­12 april 2002 på Chalmers i Göteborg. Konferensens syfte var att diskutera kompetensutveckling kring barns matematiklärande.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning, konferenser
Postens nummer:
132832
Posten skapad:
2011-01-10 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007