transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utställningar, performances, filmer, foton, installationer - open access? Om konstnärlig forskning i öppna arkiv

Författare och institution:
Sofia Arvidsson (Göteborgs universitetsbibliotek, Digitala tjänster)
Publicerad i:
InfoTrend, 1/10 (65) s. 13-20
ISSN:
1653-0225
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Research results within the field of Applied and Performing Arts are underrepresented in open archives today. The research results are of various kinds, often multidisciplinary and can be found for example in exhibitions, shows, installations and performances and are documented in different kinds of media; video, sound and photo etc. Institutional repositories are not built for handling these kinds of complex multimedia objects effectively; software needs to be developed to describe the objects from this field of research. It is vital to develop open archives to provide a more user-friendly interface for depositing these types of research results, and it is also important to develop a better way of displaying the visual objects for end users.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informationsteknologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Biblioteks- och informationsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Open Access, Konstnärlig forskning, Fri tillgång, Komplexa objekt, Utställningar
Postens nummer:
132819
Posten skapad:
2011-01-10 15:25
Posten ändrad:
2015-01-20 09:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007