transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barndom och genus i idrottslyftsprojekt på skoltid

Författare och institution:
Viveka Berggren Torell (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan)
Publicerad i:
Muntlig konferenspresentation på Kulturforskning om uppväxt och framtid Workshop i Uppsala anordnad av Forum för skolan 6-8/10 2010,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
barndom, idrott, skolan
Postens nummer:
132781
Posten skapad:
2011-01-10 13:15
Posten ändrad:
2011-01-10 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007