transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Self-Reported Features of Sleep, Utilization of Medical Resources, and Socioeconomic Position: A Swedish Population Survey

Författare och institution:
Derek Eder (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Ding Zou (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Ludger Grote (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Jan A Hedner (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Behavioral Sleep Medicine, 9 ( 3 ) s. 162-172
ISSN:
1540-2002
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study examined aspects of self reported qualities of sleep and daytime functioning attributed to sleep, including the utilization of physician consultations and prescription medications, and their relationships with age, gender, and educational attainment in the Swedish population using telephone interviews of 1,000 random households. Women were twice as likely to use hypnotics and experienced more poor quality sleep and excessive daytime sleepiness (EDS). Lower educational attainment was associated with twofold increased hypnotic use, life impacts of sleep problems, and EDS, but not dimensions reflecting poor quality sleep. This study demonstrates that educational attainment, gender, and age combine to shape both the attributions of the effects of sleep on wakeful functioning and patterns of using medical resources.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
132756
Posten skapad:
2011-01-10 11:14
Posten ändrad:
2011-12-30 11:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007