transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetsförmedlingen och (hoppet om) byråkratisk rättvisa. Att studera rättslig praktik i välfärdsbyråkratins handläggning av ärenden - socialrättens möjligheter och möjliga begränsningar.

Författare och institution:
Sara Stendahl (Juridiska institutionen & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Nordisk Socialrättslig Tidskrift, 1 ( 1-2 ) s. 49-86
ISSN:
2000-6500
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Socialrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Rättssociologi
Nyckelord:
rättsskipning, ärendehandläggning, byråkrati, organisation, polycentri, polyvalens
Postens nummer:
132745
Posten skapad:
2011-01-10 10:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007