transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ERGONOVA Arbetsbok. Ergonomisk värdeflödesanalys inom vård och omsorg

Författare och institution:
Caroline Jarebrant (Institutionen för arbetsvetenskap); Kerstin Dudas (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Jan Johansson Hanse (Psykologiska institutionen); Ulrika Harlin (-); Jörgen Winkel (Institutionen för arbetsvetenskap)
Antal sidor:
48
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
SWEREA - IVF
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
Produktionsergonomi, arbetsinnehåll, hälsa, värdeflödesanalys
Postens nummer:
132736
Posten skapad:
2011-01-10 10:21
Posten ändrad:
2016-07-01 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007