transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Equivariant extensions of *-algebras

Författare och institution:
Magnus Goffeng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
New York Journal of Mathematics, 16 s. 17
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A bivariant functor is defined on a category of *-algebras and a category of operator ideals, both with actions of a second countable group G, into the category of abelian monoids. The elements of the bivariant functor will be G-equivariant extensions of a *-algebra by an operator ideal under a suitable equivalence relation. The functor is related with the ordinary Ext-functor for C^*-algebras defined by Brown-Douglas-Fillmore. Invertibility in this monoid is studied and characterized in terms of Toeplitz operators with abstract symbol.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Algebra och geometri
Nyckelord:
Equivariant extension theory, abstract Toeplitz operators
Postens nummer:
132718
Posten skapad:
2011-01-10 06:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007