transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kängurusidan

Författare och institution:
Susanne Gennow (-); Karin Wallby (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 2002:2 ) s. 60-61
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning, problemlösning
Postens nummer:
132651
Posten skapad:
2011-01-08 14:05
Posten ändrad:
2011-01-08 20:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007