transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The taxonomic status of Rufous-rumped Grassbird Graminicola bengalensis, with comments on its distribution and status.

Författare och institution:
Paul Leader (-); Geoff Carey (-); Urban Olsson (Zoologiska institutionen); Hem Sagar Baral (-); Per Alström (-)
Publicerad i:
Forktail , 26 s. 121-126
ISSN:
0950-1746
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
132631
Posten skapad:
2011-01-07 18:12
Posten ändrad:
2011-11-15 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007