transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärare kan lära tillsammans

Författare och institution:
Karin Wallby (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 2002:4 ) s. 14-15
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning, geometriundervisning, workshop, lärarfortbildning
Postens nummer:
132548
Posten skapad:
2011-01-06 14:35
Posten ändrad:
2011-01-08 20:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007