transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Association between CYP2C19 polymorphism and depressive symptoms

Författare och institution:
S Sim (-); L Nordin (-); T M-L Andersson (-); S Virding (-); Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); N Pedersen (-); M Ingelman-Sundberg (-)
Publicerad i:
American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, 153B ( 6 ) s. 1160-6
ISSN:
1552-485X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
Postens nummer:
132490
Posten skapad:
2011-01-05 15:28
Posten ändrad:
2012-03-19 19:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007