transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ansvarsfrågor i kärnbränslecykelns slutsteg - ett rättsligt perspektiv

Författare och institution:
Per Cramér (Juridiska institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU)); Sara Stendahl (Juridiska institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU)); Thomas Erhag (Juridiska institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU))
ISBN:
1402-3091
Antal sidor:
125
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
SKB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Miljörätt
Postens nummer:
132488
Posten skapad:
2011-01-05 15:06
Posten ändrad:
2011-01-05 15:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007