transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matematikk & undervisning

Matematik och undervisning

Redaktör(er):
Karin Wallby (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM); Marit Johnsen Höines (-); Viggo Hartz (-); Lisen Häggblom (-); Anna Kristjánsdóttir (-)
ISBN:
82-90898-25-8
Antal sidor:
183 s.
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Caspar
Förlagsort:
Bergen
Publiceringsår:
2000
Språk:
annat
Sammanfattning (abstract):
Artiklarna i denna bok beskriver matematiklärande i olika åldrar, från sexåringar till lärarstuderande och lärare. Vi vill att alla ska läsa och låta sig inspireras av skildringarna, oavsett ålder på eleverna i exemplen. Även om beskrivningen rör små barn kan den ge inspiration till arbete med äldre elever. Arbetssätt och innehåll kan anpassas och utvecklas så att det passar elever i olika åldrar och med olika förutsättningar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning
Ytterligare information:
Texterna är skrivna på danska, norska och svenska med en kort sammanfattning på finska och isländska före varje artikel.
Postens nummer:
132465
Posten skapad:
2011-01-05 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007