transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

El Proyecto Pichao 1989-2005: apuntes de su historia y resultados.

The Pichao Project 1989-2005. Notes about its history and outcomes.

Författare och institution:
María Clara Medina (Institutionen för globala studier); Per Cornell (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Rastros en el camino... Trayectos e identidades de una institución. Homenaje a los 80 años del IAM-UNT, s. 245-255
ISBN:
978-987-1366-72-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
EDUNT University Press
Förlagsort:
Tucuman, Argentina
Publiceringsår:
2011
Språk:
spanska
Sammanfattning (abstract):
This article summarizes the complex history and multiple outcomes of a bi-national and interdisciplinary research project carried out by the GU (Göteborgs universitet) and the UNT (Universidad Nacional de Tucuman) during 1989-2005, in the fields of archaeology, history, social and physical anthropology, cultural heritage studies, pedagogy, and related natural sciences.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
international project, research outcomes, Argentina, Sweden, Pichao, history, anthropology
Ytterligare information:
This volume is an academic tribute to the 80th anniversary of the IAM (Institute of Archaeology and Museum) in Argentina, edited by P. Arenas, C. Aschero and C. Taboada,
Postens nummer:
132463
Posten skapad:
2011-01-05 11:51
Posten ändrad:
2011-01-05 15:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007