transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vårdprogram vid tarmsvikt

Författare och institution:
Ingvar Bosaeus (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Eva Carlsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Lars Ellegård (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Göran Kurlberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Henric Wichmann (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
Svensk Förening för Gastroenterologi,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Nyckelord:
tarmsvikt, riktlinjer, nutrition, vårdprogram
Postens nummer:
132460
Posten skapad:
2011-01-05 11:48
Posten ändrad:
2012-03-07 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007