transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matematikdidaktiska frågor - resultat från en forskarskola

Redaktör(er):
Karin Wallby (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM); Gerd Brandell (-); Barbro Grevholm (-); Hans Wallin (-)
ISBN:
978-91-85143-11-5
Antal sidor:
165 s.
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Nationellt centrum för matematikutbildning
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I Matematikdidaktiska frågor – resultat från en forskarskola presenterar nio nya forskare sina idéer och forskningsresultat i populärvetenskaplig form. Deras forskning spänner över flera delar av det matematikdidaktiska fältet och innehållet behandlar olika områden av matematiken.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikdidaktik, Forskning
Ytterligare information:
Boken har getts ut i samarbete med SMDF, Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, och med stöd från Myndigheten för skolutveckling.
Postens nummer:
132437
Posten skapad:
2011-01-05 11:00
Posten ändrad:
2011-01-05 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007