transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Explicit representation of membership of polynomial ideals

Författare och institution:
Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Elin Götmark (-)
Publicerad i:
Mathematische Annalen , 349 ( 2 ) s. 345-365
ISSN:
0025-5831
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We introduce a new division formula on projective space which provides explicit solutions to various polynomial division problems with sharp degree estimates. We consider simple examples as the classical Macaulay theorem as well as a quite recent result by Hickel, related to the effective Nullstellensatz. We also obtain a related result that generalizes Max Noether's classical AF + BG theorem.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
132385
Posten skapad:
2011-01-04 13:15
Posten ändrad:
2016-07-14 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007