transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gut transit in liver chirrosis: association with gastrointestinal symptoms and hormone profile

Författare och institution:
Evangelos Kalaitzakis (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Riadh Sadik (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); J. J. Holst (-); Lena Öhman (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Einar Björnsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Clinical Gastroenterology and Hepatology, 7 ( 3 ) s. 346-52
ISSN:
1542-3565
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Postens nummer:
132370
Posten skapad:
2011-01-04 12:52
Posten ändrad:
2012-06-20 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007