transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kreditsäkerhet i fakturafordringar - en förmögenhetsrättslig studie

Författare och institution:
Claes Martinson (Juridiska institutionen)
ISBN:
91-7678-509-2
Antal sidor:
680
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Iustus
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Datum för examination:
2002-10-04
Lokal:
Handels Vasag 1 kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15664
Postens nummer:
132357
Posten skapad:
2011-01-04 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007