transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att skapa organisatorisk mening. En studie av management control-processer på mellannivå i tre företag

Författare och institution:
Krister Bredmar (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
91-7246-197-7
Antal sidor:
263
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Datum för examination:
2002-10-24
Lokal:
CG-salen Handels Vasag 1 kl. 13.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15661
Postens nummer:
132354
Posten skapad:
2011-01-04 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007