transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alla tjänar på att snösvängen fungerar

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Västerbottens-Kuriren den 4 januari 2011,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Snöröjning, tillgänglighet, yttre miljö, funktionsnedsättning, säkerhet
Postens nummer:
132341
Posten skapad:
2011-01-04 08:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007