transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Offentligt ackord under företagsrekonstruktion; några rättsliga spörsmål

Författare och institution:
Marie Karlsson-Tuula (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Festskrift till Torkel Gregow, s. 135-155
ISBN:
978-91-39-01500-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Norstedts juridik
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Postens nummer:
132293
Posten skapad:
2011-01-03 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007