transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anmälan av Anna Hollander & Katarina Alexius Borgström (red.) "Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete"

Författare och institution:
Håkan Gustafsson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk juristtidning, ( 8 ) s. 915-920
ISSN:
0039-6591
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Postens nummer:
132280
Posten skapad:
2011-01-03 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007