transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

20 years of research and advocacy for a healthy and tobacco-free environment.

Författare och institution:
T Sigsgaard (-); L Clancy (-); F Forastiere (-); D Heederik (-); C Janson (-); Bo Lundbäck (Krefting Research Centre); C Jiménez Ruiz (-); G Viegi (-)
Publicerad i:
The European respiratory journal : official journal of the European Society for Clinical Respiratory Physiology, 36 ( 1 ) s. 1-3
ISSN:
1399-3003
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Nyckelord:
Air Pollutants, adverse effects, Consumer Advocacy, Europe, Humans, Male, Respiratory Tract Diseases, epidemiology, prevention & control, Smoking, prevention & control, Smoking Cessation, methods, Societies, Medical, Tobacco Smoke Pollution, prevention & control
Postens nummer:
132252
Posten skapad:
2011-01-03 12:36
Posten ändrad:
2012-01-26 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007